Διαθέσιμες γλώσσες για τις φωνητικές απαντήσεις του Gipi

Διαθέσιμες γλώσσες για την προσαρμοσμένη φωνή του Gipi.